ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   یـا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هتل درخواستی

نام هتل زندیه
شهر فارس - شیراز
آدرس شیراز خیابان هجرت، پشت ارگ کریمخان
تاریخ
از تا
نوع اتقا درخواستی اتاق یک تخته یا سینگل (single Room)
قیمت پایه 400000 تومان
تخفیف عادی 10 درصد
تخفیف گروهی 10 درصد
تعداد اتاق
قابل پرداخت 360000 تومان

اطلاعات فردی

تکمیل سفارش