ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   یـا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هتل درخواستی

نام هتل هتل آپارتمان آوا
شهر خراسان رضوی - مشهد
آدرس امام رضا 8
تاریخ
از تا
نوع اتقا درخواستی اتاق یک تخته یا سینگل (single Room)
قیمت پایه 450000 تومان
تخفیف عادی 10 درصد
تخفیف گروهی 10 درصد
تعداد اتاق
قابل پرداخت 405000 تومان

اطلاعات فردی

تکمیل سفارش