ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   یـا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هتل درخواستی

نام هتل راهیان
شهر خراسان رضوی - مشهد
آدرس سرشور 37
تاریخ
از تا
نوع اتقا درخواستی اتاق یک تخته یا سینگل (single Room)
قیمت پایه 45000 تومان
تخفیف عادی 10 درصد
تخفیف گروهی 10 درصد
تعداد اتاق
قابل پرداخت 40000 تومان

اطلاعات فردی

تکمیل سفارش