ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   یـا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هتل درخواستی

نام هتل اوین
شهر تهران - تهران
آدرس ،بزرگراه یادگار امام ،خروجی چمران جنوبی ،هتل پارسیان اوین
تاریخ
از تا
نوع اتقا درخواستی اتاق یک تخته
قیمت پایه 708000 تومان
تخفیف عادی 20 درصد
تخفیف گروهی 20 درصد
تعداد اتاق
قابل پرداخت 566000 تومان

اطلاعات فردی

تکمیل سفارش