ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   یـا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هتل درخواستی

نام هتل پارس ائل گلی تبریز
شهر آذربایجان شرقی - تبریز
آدرس آذربایجان شرقی , تبریز تبریز- جنب پارک ائل گلیهتل ائل گلی تبریز
تاریخ
از تا
نوع اتقا درخواستی یک تخته بزرگ
قیمت پایه 7241000 تومان
تخفیف عادی 20 درصد
تخفیف گروهی 20 درصد
تعداد اتاق
قابل پرداخت 5793000 تومان

اطلاعات فردی

تکمیل سفارش