ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   یـا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هتل درخواستی

نام هتل مجلل درویشی
شهر خراسان رضوی - مشهد
آدرس مشهد،خیابان امام رضا(ع)،بین خیابان امام رضا(ع) 24 و26
تاریخ
از تا
نوع اتقا درخواستی اتاق امپریال
قیمت پایه 1676000 تومان
تخفیف عادی 20 درصد
تخفیف گروهی 20 درصد
تعداد اتاق
قابل پرداخت 1341000 تومان

اطلاعات فردی

تکمیل سفارش