ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   یـا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درجه هتل نظرات کاربران در مورد این هتل
استان فارس
شهر شیراز
معرفی مختصر

قیمت های هتل

برای آگاهی از قیمت دقیق با آژانس مسافرتی سفیران در ساعات اداری از طریق شماره تلفن 66240323 و در بقیه ساعات با شماره همراه 09121878045 تماس بگیرید
نوع اتاق قیمت اصلی قیمت با تخفیف قیمت با تخفیف گروهی ( بیشتر از 9 اتاق)
اتاق یک تخته یا سینگل (single Room) 3,000,000 تومان 2,700,000 تومان تماس بگیرید رزرو
درجه هتل نظرات کاربران در مورد این هتل
استان فارس
شهر شیراز
معرفی مختصر

قیمت های هتل

برای آگاهی از قیمت دقیق با آژانس مسافرتی سفیران در ساعات اداری از طریق شماره تلفن 66240323 و در بقیه ساعات با شماره همراه 09121878045 تماس بگیرید
نوع اتاق قیمت اصلی قیمت با تخفیف قیمت با تخفیف گروهی ( بیشتر از 9 اتاق)
اتاق یک تخته یا سینگل (single Room) 110,000 تومان 99,000 تومان تماس بگیرید رزرو
درجه هتل نظرات کاربران در مورد این هتل
استان فارس
شهر شیراز
معرفی مختصر

قیمت های هتل

برای آگاهی از قیمت دقیق با آژانس مسافرتی سفیران در ساعات اداری از طریق شماره تلفن 66240323 و در بقیه ساعات با شماره همراه 09121878045 تماس بگیرید
نوع اتاق قیمت اصلی قیمت با تخفیف قیمت با تخفیف گروهی ( بیشتر از 9 اتاق)
اتاق یک تخته یا سینگل (single Room) 110,000 تومان 99,000 تومان تماس بگیرید رزرو
درجه هتل نظرات کاربران در مورد این هتل
استان فارس
شهر شیراز
معرفی مختصر

قیمت های هتل

برای آگاهی از قیمت دقیق با آژانس مسافرتی سفیران در ساعات اداری از طریق شماره تلفن 66240323 و در بقیه ساعات با شماره همراه 09121878045 تماس بگیرید
نوع اتاق قیمت اصلی قیمت با تخفیف قیمت با تخفیف گروهی ( بیشتر از 9 اتاق)
اتاق یک تخته یا سینگل (single Room) 1,800,000 تومان 1,620,000 تومان تماس بگیرید رزرو
درجه هتل نظرات کاربران در مورد این هتل
استان تهران
شهر تهران
معرفی مختصر

قیمت های هتل

برای آگاهی از قیمت دقیق با آژانس مسافرتی سفیران در ساعات اداری از طریق شماره تلفن 66240323 و در بقیه ساعات با شماره همراه 09121878045 تماس بگیرید
نوع اتاق قیمت اصلی قیمت با تخفیف قیمت با تخفیف گروهی ( بیشتر از 9 اتاق)
اتاق یک تخته- برج غربی 950,000 تومان 760,000 تومان تماس بگیرید رزرو
اتاق یک تخته -برج شرقی 815,000 تومان 652,000 تومان تماس بگیرید رزرو
اتاق دو تخته-برج شرقی 1,222,000 تومان 978,000 تومان تماس بگیرید رزرو
سوییت-برج غربی 1,455,000 تومان 1,164,000 تومان تماس بگیرید رزرو
سوییت-برج شرقی 1,513,000 تومان 1,210,000 تومان تماس بگیرید رزرو
سوییت رویال-برج غربی 4,269,000 تومان 3,415,000 تومان تماس بگیرید رزرو
سوییت رویال-برج شرقی 4,269,000 تومان 3,415,000 تومان تماس بگیرید رزرو
اتاق دو تخته-برج غربی 834,000 تومان 667,000 تومان تماس بگیرید رزرو
درجه هتل نظرات کاربران در مورد این هتل
استان تهران
شهر تهران
معرفی مختصر

قیمت های هتل

برای آگاهی از قیمت دقیق با آژانس مسافرتی سفیران در ساعات اداری از طریق شماره تلفن 66240323 و در بقیه ساعات با شماره همراه 09121878045 تماس بگیرید
نوع اتاق قیمت اصلی قیمت با تخفیف قیمت با تخفیف گروهی ( بیشتر از 9 اتاق)
اتاق یک تخته 708,000 تومان 566,000 تومان تماس بگیرید رزرو
اتاق دو تخته 879,000 تومان 703,000 تومان تماس بگیرید رزرو
سوئیت معمولی 1,018,000 تومان 815,000 تومان تماس بگیرید رزرو
سوئیت رویال 1,940,000 تومان 1,552,000 تومان تماس بگیرید رزرو
درجه هتل نظرات کاربران در مورد این هتل
استان یزد
شهر یزد
معرفی مختصر

قیمت های هتل

برای آگاهی از قیمت دقیق با آژانس مسافرتی سفیران در ساعات اداری از طریق شماره تلفن 66240323 و در بقیه ساعات با شماره همراه 09121878045 تماس بگیرید
نوع اتاق قیمت اصلی قیمت با تخفیف قیمت با تخفیف گروهی ( بیشتر از 9 اتاق)
دو تخته 5,172,000 تومان 4,138,000 تومان تماس بگیرید رزرو
سه تخته رویال 9,054,000 تومان 7,243,000 تومان تماس بگیرید رزرو
سوئیت چهار تخته 10,347,000 تومان 8,278,000 تومان تماس بگیرید رزرو
«12»